09/01/2019 12:00 PG

Ahli yang dihormati, kami tidak dapat proses sebarang transaksi yang berkaitan semasa bank dalam proses penyelenggaraan atau penggantungan. Semua transaksi akan diproses atau disemak semula selepas mengembalikan servis bank. Sila ikut nombor akaun terkini untuk perbankan. Kami memohon maaf atas sebarang kesulitan yang dialami. Terima kasih.


Kembali ke atas